Znižanje dohodninske osnove s potnimi stroški za študente | sreda, 06.01.2016 07:06

Finančna uprava Republike Slovenije študentom prizna dejanske stroške prevoza in nočitev, ki so nastali v zvezi z opravljanjem dela. Napovedi za odmero dohodnine oziroma ugovoru na informativni izračun morajo v tem primeru priložiti dokazila, ki se razlikujejo glede na uporabljeno vrsto prevoza:

  • Ko študent uporabi javno prevozno sredstvo, naj predloži vozovnico, delodajalčevo potrdilo o mestu opravljanja dela in poročilo o prisotnosti na delu,
  • ko študent uporabi lastno prevozno sredstvo, naj poleg zgoraj omenjenih potrdila in poročila predloži tudi pisno izjavo o uporabi lastnega prevoznega sredstva, podatke o številu prevoženih kilometrov med prebivališčem in mestom opravljanja dela. Izjava mora vsebovati tudi zagotovilo, da so podatki v njej resnični in pravilni.

Pri uveljavljanju stroškov po podatkih Fursa veljajo naslednje omejitve:

  • Praviloma se prizna povračilo stroškov, ki niso višji od stroškov javnega prevoza,
  • če je mesto opravlja dela od zavezančevega prebivališča oddaljeno vsaj en kilometer,
  • če zavezanec iz utemeljenih razlogov, kot so pomanjkanje javnega prevoza ali pa časovno neustrezen vozni red, ni mogel uporabiti javnega prevoza, mu Furs prizna 0,18 evra za vsak kilometer poti.

Če ste imeli kot študent še vedno previsoke stroške, lahko Furs zaprosite za odpis ali obročno odplačevanje odmerjene dohodnine.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/03/26/studenti-poleg-splosne-olajsave-uveljavljajte-tudi-potne-stroske/
Foto: http://www.delo.si/