Zaposleni in spremembe v letu 2016 | petek, 29.01.2016 15:14

Vstop v novo leto 2016 je prinesel spremembe za zaposlene in pri zaposlovanju. Zaposleni se lahko veselijo ugodnejše dohodninske lestvice za srednji razred in daljšega očetovskega dopusta, mladi in starejši brezposelni pa dodatnih ugodnosti za njihovo zaposlovanje.

1. Sprememba dohodninske lestvice za 2016 in 2017.
S sprejemom nove novele Zakona za uravnoteženje javnih financ je vlada spremenila mejo med drugim in tretjim dohodninskim razredom. Ugodnost bodo občutili predvsem zaposleni, ki na mesec zaslužijo okoli 1,5-kratnika povprečne plače. Mejo med drugim in tretjim dohodninskim razredom je namreč dvignila iz 18.960,23 evra na 20.400 evrov. Spremembe bodo vplivale na plače zaposlenih od 1. januarja 2016 dalje. Preberi več. 

2. Informativni izračun dohodnine za vse zavezance.
Zaradi spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2)  bodo od letos naprej vsi rezidenti Republike Slovenije ne glede na višino dohodka, ki se všteva v letno odmero dohodnine, prejeli informativni izračun dohodnine. Pri tem se ne bo več upošteval znesek dohodka. Informativni izračun dohodnine tako lahko pričakujejo tudi vsi tisti, katerih zaslužki niso presegli zneska splošne olajšave, zneska študentske olajšave ali pa ob pokojnini npr. niso zaslužili več kot 80 evrov. Še vedno ne bodo informativnega izračuna dohodnine prejeli normiranci, ki niso imeli dodatnega zaslužka.

3. Zaposleni z minimalno plačo in neugodnimi urami dela na boljšem.
Dodatki za delo ob manj ugodnih urah in dnevih – ponoči, v nedeljo in ob praznikih, se zaradi spremembe definicije minimalne plače ne bodo več smeli vštevati v minimalno plačo ampak bodo morali biti plačani posebej. O tem lahko več preberete v prispevku Minimalna plača: dodatki bodo plačani posebej, več o dodatkih za delo ob neugodnih urah in dnevih, ki jih večinoma določajo kolektivne pogodbe, pa v prispevku Dodatki k plači tudi do 200 odstotkov urne postavke.

4. Strožji pogoji za upokojitev.
Letos se bodo starejši upokojevali po nekoliko strožjih pogojih, kot so se v letu 2015. Sprememba je bila pravzaprav pričakovana, saj se upokojitveni pogoji vsako leto usklajujejo v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je bil sprejet leta 2012. Bodoče upokojenke bodo morale imeti štiri mesece več pokojninske dobe in biti štiri mesece starejše, prav tako bodo morali biti za uveljavljanje pokojninske dobe brez dokupa za štiri mesece starejši bodoči upokojenci. Preberi več.

5. Daljši plačani očetovski dopust.
Veliko prahu pa je dvignilo podaljšanje plačanega očetovskega dopusta, saj je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprva poslalo eno, nato pa drugo razlago kdo bo lahko daljši plačani očetovski dopust uveljavljal. Trenutno velja – vendar se lahko po nekaterih opozorilih definicija še spremeni – da imajo nedvomno namesto 15 že 20 dni plačanega očetovskega dopusta očetje otrok, rojenih po 1. januarju 2016, če niso koristili več kot 50 dni neplačanega dopusta, pa lahko dodatnih pet dni plačanega očetovskega dopusta koristijo tudi očetje otrok, ki še niso dopolnili treh let. Zadnjo razlago si lahko natančno preberete v prispevku Nova razlaga ministrstva za dodatni plačani očetovski dopust.

6. Nove olajšave za zaposlovanje starejših delavcev.
Podjetja, ki se bodo odločila v svoje vrste sprejeti starejšega zaposlenega, bodo lahko izkoristili ugodnosti, ki jih je prinesel Zakonu o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD). Delodajalci bodo lahko prihodnji dve leti v primeru zaposlitve starejšega od 55. let, ki je bil najmanj šest mesecev prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb, uveljavljali oprostitev vseh prispevkov delodajalca za 24 mesecev. Preberi več.

7. Olajšave tudi pri zaposlovanju mlajših od 30. let.
Delodajalci bodo lahko dobili subvencijo tudi, če bodo zaposlili osebno mlajšo od 30. let, ki je bila pred tem vsaj 3 mesece prijavljena v evidenci brezposelnih oseb in prihaja iz vzhodne Slovenije. Mlad zaposleni mora biti nato zaposlen najmanj 15 mesecev, vendar ni pomembno, ali za določen ali za nedoločen čas. Za ta čas lahko prejmejo 7.250 evrov subvencije. Preberi več.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/01/14/zaposleni-in-spremembe-v-letu-2016/