Vse spremembe, ki jih 2017 prinaša podjetnikom | sreda, 11.01.2017 12:41

Paket mini davčna reforma

Nova dohodninska lestvica, ki bo v veljavi z davčnim letom 2017 dalje, prinaša nov dohodninski razred. Med 2. in 3. dohodninski razred se bo uvedel nov razred s 34-odstotno davčno stopnjo, ki bo veljala za neto letno davčno osnovo v razponu od 20.400 evrov do 48.000 evrov.

Na konkretnih izračunih plače preverite, komu se bo to najbolj izplačalo (na primeru zaposlenega po pogodbi o zaposlitvi in na primeru samostojnega podjetnika):
Konkretni izračuni plač in razlike zaradi nove dohodnine v letu 2017
Konkretni izračuni za samostojne podjetnike po dohodnini 2017

Z vidika podjetništva pa mini davčna reforma prinaša višji davek na dobiček za pravne osebe (ta se iz 17 dviga na 19 odstotkov), delodajalcem pa prinaša možnost ugodnejšega izplačevanja poslovne uspešnosti. Del plače za poslovno uspešnost bo izločen iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja, in sicer do višine 70 odstotkov zadnje znane povprečne mesečne plače v državi.

REK obrazci in revizijsko poročilo

Od 1. januarja letos na REK obrazcih poročajo tudi podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov. Podatki se sporočajo ob vsakem izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, od katerega so obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, hkrati s poročanjem o dohodku oziroma obračunu prispevkov v REK-1 obrazcu.

Do zdaj je veljalo, da je obvezna sestavina letnega poročila tudi revizijsko poročilo, če obstaja. “Letnemu poročilu se, kadar obstaja, priloži revizijsko poročilo, predlog za uporabo bilančnega dobička in poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo, ki pa niso sestavni deli letnega poročila.”

Spremembe rokov za plačevanje prispevkov

Od 1. januarja 2017 za samostojne podjetnike velja, da imate za plačilo prispevkov 5 dni več časa. Namesto do 15. v mesecu za prejšnji mesec po novem letu prispevki lahko plačajo do 20. v mesecu. Delodajalci pa boste prispevke lahko poravnali pet dni po izplačilu plače. 

V letu 2017 pa je mesec in pol več časa za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Rok za oddajo napovedi je 28. februar in ne 15. januar, kot je bilo to v preteklih letih. 

Spremembe na trgu dela

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) v javno razpravo poslalo predloge, ki obetajo spremembe na trgu dela.

Predlagajo ukrepe za to, da bi se delodajalci lažje odločali zaposlovati za nedoločen čas, da bi delavci imeli večjo socialno varnost ob prenehanju zaposlitve ter večjo pravno varnost zaposlenih na podlagi pogodb civilnega prava ob podanih elementih delovnega razmerja.

Dostopno na: http://data.si/blog/2017/01/02/vse-spremembe-ki-jih-2017-prinasa-podjetnikom/