Vse na enem mestu za napotene delavce | sreda, 18.05.2016 11:37

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vzpostavil spletno stranwww.napotenidelavci.si.

Spletno mesto predstavlja nacionalno spletno informacijsko platformo, ki je namenjena delodajalcem, delavcem in pristojnim javnim uslužbencem s področja napotitev na delo v okviru opravljanja storitev v državah EU.

Število napotenih delavcev v Slovenijo in iz Slovenije v druge države Evropske unije iz leta v leto narašča, s čemer pa narašča tudi število izzivov, ki so povezani z napotitvami. Spletno mesto je oblikovano tako, da bo najučinkoviteje informiralo, izobraževalo in ozaveščalo različne deležnike na področju napotitev na delo v okviru opravljanja storitev. Zbrane informacije so pregledne, uporabne in podprte s povezavami na izvirne nacionalne ali evropske dokumente. V prihodnje bo spletno mesto zaživelo še treh jezikovnih različicah, v angleškem, hrvaškem in nemškem jeziku. 

Spletno mesto www.napotenidelavci.si je rezultat evropskega projekta Posting of Workers: Sharing Experiences, Promoting Best Practices and Improving Access to Information, ki ga koordinira ZRC SAZU, osem drugih institucij iz Slovenije, Hrvaške, Belgije in Nemčije pa sodeluje v vlogi pridruženih institucij. Slovenske pridružene institucije so Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije. Projekt sta finančno podprla Evropska komisija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije.

Vir: http://www.mddsz.gov.si/