Vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2016/2017 | torek, 09.08.2016 15:52

Do 22. julija 2016 so kandidati, ki so oddali prijavo v prvem roku dobili pisno obvestilo o izidu izbirnega postopka. Sprejeti kandidati se morajo v prvi letnik vpisati do 22. avgusta 2016, o datumu vpisa jih bodo pisno obvestile višje strokovne šole.

Od spremembe Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, imajo prednost pri vpisu v redni študij kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji. Prav tako se ne morejo vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju kandidati, ki so že bili tri leta vpisani v študijski program visokega šolstva (zavrnjenih je bilo 65 kandidatov, lani 55 kandidatov).

Od vseh 3.418 prijavljenih kandidatov v prvem prijavnem roku jih je izpolnilo pogoje za vpis 2.595. Od teh je sprejetih 2.487 kandidatov (95,8 %), zavrnjenih pa 108 (4,2 %).

Letos je od 2.202 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, sprejetih 2.094 ali 95,1 % (lani 94,7 %, predlani 93,3 %); od 393 kandidatov za izredni študij pa vsi ali 100 % (lani 100 %, predlani 100 %). Letos je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa na šestih šolah: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (program Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana), Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana (program Medijska produkcija), ŠC Ljubljana (program Mehatronika), ŠC Novo mesto (program Kozmetika), Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled (program Velnes), Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (program Velnes), tako da je zavrnjenih 108 kandidatov. Lani so bile omejitve na sedmih šolah oziroma programih, in je bilo zavrnjenih 117 kandidatov.

Če pogledamo vse sprejete kandidate, se je prva želja za vpis uresničila 95,7 % (lani 94,0 %, predlani 90,8 %), druga želja 3,9 % (lani 5,1 %, predlani 7,9 %) in tretja 0,4 % (lani 0,9 %, predlani 1,3 %). Za redni študij je bilo s prvo željo sprejetih 96,3 % kandidata (lani 94,2 %,predlani  91,0 %), z drugo 3,4 % (lani 4,9 %, predlani 7,8 %), s tretjo pa 0,3 % (lani 0,9 %, predlani 1,1 %); za izredni študij pa s prvo željo 92,9 % (lani 92,8 %, predlani 89,1 %), z drugo 6,6 % (lani 6,1 %, predlani 8,4 %), s tretjo pa 0,5 % (lani 1,1 %, predlani 2,5 %).

Drugi prijavni rok
Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 26. avgusta 2016 na spletni strani Višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šolah.

Kandidati za vpis se lahko na prosta mesta prijavijo od 29. avgusta do 2. septembra 2016 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe, izpolnjen prijavni obrazec natisnejo s spletne strani in ga pošljejo s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smejo samo eno prijavo, napišejo pa lahko tri študijske želje.

Vir: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/visjesolsko_izobrazevanje/vpis/