Uskladitev minimalne bruto urne postavke | torek, 23.08.2016 13:39

Od 1. septembra 2016 bo minimalna bruto urna postavka za opravljeno študentsko delo znašala 4,53 EUR. 

Na podlagi 130.c člena Zakona o uravnoteženju javnih financ je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 4.7.2016 izdala odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasih del. Bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del tako ne bo smela biti nižja od 4,53 EUR. Odredba začne veljati 1. septembra 2016.