Subvencionirano zaposlovanje brezposelnih | torek, 08.08.2017 09:17

Zavod RS za zaposlovanje je objavil novo javno povabilo Zaposli.me 2017–2019 za spodbujanje zaposlovanja brezposelnih iz vse Slovenije. Program omogoča delodajalcem, da za zaposlovanje brezposelnih pridobijo subvencijo od 5.000 do 7.000 evrov. Skupno je na voljo subvencij za 9.526 brezposelnih.

Povabilo omogoča pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine: 
  • od 5.000 EUR do 7.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
  • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti ali po dogovoru z osebo, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in se želi zaposliti za krajši delovni čas).
Delovno razmerje sklenete za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Da bo vaša prijava uspešna vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe pri FURS-u preverite, ali imate poravnane obveznosti. To storite v aplikaciji eDavki s klikom na Vpogled v razkritje zavezanca za namen izpolnjevanja pogojev po ZJN. 
Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu. 
 
V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:
  • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2) in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
  • so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije znova postali dejavni na trgu dela (trenutno se ti programi še ne izvajajo). 
Več preberite na:  Zaposli.me 2017–2019.