Študentske družine | sreda, 18.05.2016 11:37

Študentske družine so posebne vrste družin, kjer je mama (ali tudi oče) še študent/ka. Zbrali smo uporabne informacije o uveljavljanju pravic za študente starše.

Kljub temu, da status študentskih družin v slovenski zakonodaji ni opredeljen, mamicam študentkam pripadajo ugodnosti, ki pripadajo vsem mamicam, ne glede na to, ali imajo status študentke ali ne. Te ugodnosti so: otroški dodatek, pomoč za opremo novorojenca in eno leto starševskega dodatka (vloge za te denarne prejemke se vloži na centrih za socialno delo).

Mamicam študentkam pripada tudi dodatno študijsko leto za vsakega otroka, kar zagotavlja 70. člen Zakona o visokem šolstvu. V času materinstva oz. očetovstva študent lahko študent uveljavlja tudi mirovanje statusa študenta, kar se lahko izkoristi prvo leto po otrokovem rojstvu,. Za čas mirovanja se status študenta obdrži, kar pomeni, da lahko študent opravlja vse študijske obveznosti.

Vsaka študentska družina je upravičena do 10 dodatnih subvencioniranih obrokovna mesec za vsakega otroka. Dodatne subvencije lahko koristi le eden od staršev.

Kot starš študent si opravičen tudi do nekaterih ugodnosti pri bivanju v študentskih domovih. Ena od ugodnosti je ta, da ne glede na rok za oddajo prošenj za sprejem v študentski dom lahko za sprejem zaprosi študentska družina, če je bil otrok rojen po določenem roku (prav tako tudi zaradi kakšnih drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj družine in so se zgodili po tem roku). Poleg tega se študentu z otrokom k točkam za sprejem v dom prišteje 100 točk. Subvencija za bivanje se lahko dodeli tudi za partnerja študenta (če je državljan RS in ima status študenta ter ni v delovnem razmerju ali samozaposlen). Zaradi starševstva se lahko bivanje v študentskem domu podaljša za največ eno leto. 

Študentska družina lahko na centru za socialno dela odda tudi vlogo zasubvencionirano najemnino za stanovanja na prostem trgu ali se prijavi na razpis za neprofitno stanovanje v občini, kjer ima študent stalno bivališče. Nekatere možnosti subvencioniranega bivanja ponuja tudi Stanovanjski sklad RS.

Vsak starš študent pa lahko na Centru za socialno delo zaprosi tudi za denarno socialno pomoč, če študentu, ki je mlajši od 26 let sredstev za preživljanje niso zmožni zagotoviti starši ali oče/mati otroka, ko gre za enostarševsko družino.

Še več informacij o pravicah študentov staršev najdeš tukaj.

Uporabne povezave: 
http://www.stud-druzine.org/
http://www.studentskedruzine.com/
http://svetovalnica.com/
http://ssrs.si/
http://www.studentski-tolar.si/

Vir: http://www.studentskedruzine.com