Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini | petek, 29.01.2016 15:03

Na javnem razpisu lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino (izobraževanje, praksa) in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. 

Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske od 1. 10. 2015 dalje, pri čemer se mora študijski obisk pričeti najkasneje 30. 9. 2016.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino za namen izobraževanja ali praktičnega usposabljanja. 

Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške. Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 70 EUR za vsak dopolnjeni teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v skupni višini največ 1.750 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje.

Štipendija za potne stroške med Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 500,00 EUR. Če vlagatelj odhaja na študijski obisk v državo članico Evropske unije, Liechtenstein, Norveško, Švico, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Črno Goro, Kosovo, Makedonijo, Albanijo, Turčijo ali če ima potne stroške krite delno ali v celoti, do štipendije za potne stroške ni upravičen.

Celotno besedilo razpisa in navodila za prijavo TUKAJ.

Vir: https://kc.uni-lj.si