Štipendije Mestnih občin Ljubljana in Maribor za šolsko leto 2016/2017 | četrtek, 01.09.2016 15:50

Tudi letos sta Mestni občini Ljubljana in Maribor objavili razpis za štipendije v šolskem letu 2016/2017. 

Mestna občina Ljubljana razpisuje 90 štipendij za nadarjene dijake in študente in sicer:
 • 16 štipendij za dijake,
 • 40 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Republiki Sloveniji,
 • 21 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji,
 • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini,
 • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.
Rok za prijavo: 5. 9. 2016 za dijake, 5. 10. 2016 za študente. 

Razpis si oglej tu

Mestna občina Maribor prav tako razpisuje štipendije za nadarjene dijake in študente, ki
 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8, 
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.
Rok za prijavo: 15. 9. 2016 za dijake, 14. 10. 2016 za študente. 

Razpis si oglej tu

Občina Maribor razpisuje tudi štipendije za dijake srednjega poklicnega izobraževanja.

Vir: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/105406/detail.html
http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=615