S tolarjem do diplome 2017 | sreda, 26.04.2017 13:03

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani je objavila poziv »S TOLARJEM DO DIPLOME«.

Fundacija Študentski tolar je objavila poziv za lažje dokončanje visokošolskih in višješolskih študijev, namenjen študentom ŠOU v Ljubljani, ki so se zaradi različnih dogodkov znašli v stiski. Program »S tolarjem do diplome« vključuje dve obliki brezplačne pomoči:
  • lektoriranje diplomskih ali magistrskih nalog s pregledom angleškega povzetka za prvih 100 prosilcev, katerih vloga bo odobrena;
  • tiskanje do treh izvodov diplomskih ali magistrskih nalog za prvih 50 študentov, ki se bodo zglasili na objavljenem kraju omenjenega programa (vloge ni treba oddati, temveč se le zglasiti na našem mestu tiskanja).
Upravičenci lahko koristijo katerokoli obliko pomoči, lahko tudi obe. Sredstva za denarno pomoč so pridobljena z naslova Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani).

Pravica do pomoči v okviru programa »S tolarjem do diplome« se lahko dodeli osebam, ki zaključujejo študij na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (seznam je priložen v prilogi poziva) in niso v rednem delovnem razmerju. Program traja do porabe sredstev, a največ do 31. 12. 2017, zato zainteresirani pohitite s prijavo.

Poziv, vlogo in vse ostale informacije najdeš tukaj

Vir: http://www.studentski-tolar.si/index.php/druga-pomoc/s-tolarjem-do-diplome