S 1.avgustom višja denarna socialna pomoč | petek, 04.08.2017 13:00

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje.  Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. Višina denarne socialne pomoči od 1. 8. 2017 znaša 297,53 evrov (za samsko osebo) ali največ 889,61 evrov za družino (na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve).  

Število prejemnikov denarne socialne pomoči je trenutno v Sloveniji 53.558.


Dostopno na: http://www.mddsz.gov.si/index.php?id=1944&tx_ttnews[tt_news]=8212&tx_ttnews[backPid]=12106&L=0&no_cache=1