Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij | ponedeljek, 27.06.2016 13:15

Objavljen je razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017. 

Razpis opredeljuje prvo dodelitev Zoisove štipendije za posamezno raven izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2016/2017. Informacije o nadaljnjem prejemanju štipendije na isti ravni izobraževanja najdete tu.

Štipendijo po tem razpisu lahko uveljavljajo tisti, ki:
  • v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala; 
  • prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne.
Za dodelitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg izpolnjevanja splošnih pogojev izkazati ustrezen izjemni dosežek IN ustrezen šolski ali študijski uspeh. 

Kot šolski oz. študijski uspeh štejejo:
  • zlata matura v Republiki Sloveniji ob prehodu iz srednje šole na študij,
  • uvrstitev med najboljših pet odstotkov študentov v svoji generaciji ali 
  • ustrezna povprečna ocena. 
Rok prijave: 
  • za dijake 7. 9. 2016
  • za študente 7. 10. 2016
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija so na voljo tu. 

Vir: http://www.sklad-kadri.si/