Raziskava o razvoju kompetenc, pridobljenih s študentskim delom | sreda, 06.01.2016 07:06


Rezultati raziskave Eurobarometra (Eurobarometer, 2010), opravljeni med evropskimi delodajalci, namreč nakazujejo, da je za izboljšanje zaposlitvenih možnosti mladih diplomantov pomembno pridobiti čim več predhodnih delovnih izkušenj

Predhodne delovne izkušnje so kvaliteta, ki jo delodajalci najbolj iščejo pri mladih diplomantih. Ker gre pri primerjanih znanjih, veščinah in kompetencah predvsem za ključne kompetence, ki se najlažje pridobijo z opravljanjem dela na delovnem mestu, je potrebno razvijati načine, na katere mladi pridobivajo delovne izkušnje na delovnem mestu že pred prvim vstopom na trg dela. V Sloveniji poznamo več institutov: praktično izobraževanje v okviru izobraževalnega programa, prostovoljsko in mladinsko delo, do neke mere to vlogo igra tudi institut pripravništva. V največji meri pa se delo opravlja v okviru začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (študentskega dela).

Praktično izobraževanje v okviru izobraževalnih programov je zasnovano na podlagi konkretnih učnih ciljev in zagotavlja pridobivanje učnih rezultatov, potrebnih za dokončanje izobrazbe. Težava je v tem, da praktično izobraževanje ni sistemsko predvideno v vseh izobraževalnih programih. To je še posebej problematično na gimnazijskih ter univerzitetnih študijskih programih, na katerih se izobražuje velik delež dijakov. Tudi tisti univerzitetni študijski programi, ki imajo predvideno obvezno praktično izobraževanje, v veliko primerih tega zagotavljajo v zelo omejenem obsegu, ki študentom ne zagotavlja dovolj velikega obsega relevantnih delovnih izkušenj. Prav tako dijaki in študenti, ki delo opravljajo, za delopraviloma niso plačani.

Pripravništvo se za razliko od praktičnega izobraževanja opravlja po končanem izobraževanju in je namenjen vpeljevanju v določen poklic. Obvezna pripravništva se opravljajo pri nekaterih reguliranih poklicih, kot so poklici na področju izobraževanja, zdravstva, poklici odvetnika, socialnega delavca in tako naprej. Po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora biti vsak pripravnik plačan v višini 70 odstotkov osnovne plače za delovno mesto oziroma vrsto dela, za katero se usposablja, vendar pa lahko pripravnik sklene tudi pogodbo o opravljanjuvolonterskega pripravništva.

Tako ostaja študentsko delo, zaradi fleksibilnosti, urejenega plačevanja opravljenega dela in univerzalne možnosti opravljanja za vse mlade v izobraževanju, najpomembnejši vir pridobivanja potrebnih delovnih izkušenj pred nastopom na trgu dela. Zato se ga poslužuje zelo veliko dijakov in študentov, ki si s tem izboljšujejo socialni položaj in pridobivajo prepotrebne delovne izkušnje. 

Študentsko delo v Sloveniji ima namreč dvojno vlogo. Za dijake in študente, ki bi si radi izboljšali socialni položaj, pomeni institut, ki jim omogoča zaslužek z lastnim delom. Na drugi strani dijaki in študenti z opravljanjem študentskega dela pridobivajo delovne izkušnje, še preden po koncu izobraževanja vstopijo na 'pravi' trg dela.  

Tako na primer kaže raziskava med nekdanjimi študenti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki ocenjujejo, da je bilo študentsko delo poleg lastnega iskanja dela, najpomembnejši in najučinkovitejši način za iskanje prve zaposlitve. Tudi raziskava Ninamedie iz leta 2010 (Delo, 2010) ugotavlja, da je študentsko delo v Sloveniji eden najpomembnejših institutov za prehod iz izobraževanja na trg dela. Med 700 anketirami nekdanjimi študenti, ki so delali preko študentskega servisa, se jih je več kot polovica po diplomi zaposlila v katerem izmed podjetij, kjer so opravljali študentska dela. 70 odstotokov vseh anketiranih je dejalo, da jim je študentsko delo pomagalo pri spoznavanju trga dela in podjetij, dve tretjinam pa je študentsko delo pomagalo pri spoznavanju lastnih potencialov in določanju poklicnih ciljev. 

Rezultati raziskave tako kažejo, da dijaki in študenti z opravljanjem vseh študentskih del pridobijo ključne kompetence, ki so izjemno koristne ob zaključku izobraževanja in iskanju prve zaposlitve, ne glede na to, katera študentska dela so opravljali in na katerem področju se želijo zaposliti.

Celotno poročilo lahko preberete tu. 

Vir: http://www.studentska-org.si/
Foto: http://staffingstream.wpengine.netdna-cdn.com/