Prvi poziv za dodelitev izredne denarne pomoči študentom v stiski v letu 2016 | torek, 31.05.2016 08:18

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani razpisuje nepovratne denarne pomoči, namenjene študentom, ki so se v socialni stiski znašli zaradi dogodka oz. situacije, ki se jim je pripetila največ v zadnjih 6 mesecih pred oddajo vloge.

Ugodena denarna pomoč v enkratnem znesku znaša od 300 do 400 €.

Denarna pomoč se lahko dodeli samo prosilcem, ki so se zaradi dogodka oz. situacije izpred največ zadnjih šest mesecev znašli v hujši socialni stiski in jim bo ta denarna pomoč pomagala pri razreševanju te stiske ter izpolnjujejo enega od naslednjih splošnih pogojev:

  • imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju; 
  • so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (»pavzirajo«) ter niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb.

Denarna pomoč se lahko dodeli tudi študentu ŠOU v Ljubljani s tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjega pogoja hkrati izpolnjuje še oba naslednja pogoja:

  • ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno bivališče;
  • ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj tri polne mesece, preden se je prijavil na ta poziv.

Ne glede na splošne pogoje razpisa, se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12. mesecih že prejela dve denarni pomoči, ne glede na njeno obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega je bila denarna pomoč dodeljena. Do denarne pomoči tudi ni upravičena oseba, ki je pri Fundaciji Študentski tolar že prejela 5 denarnih pomoči, ne glede na njihovo obliko, višino oz. na razpis na podlagi katerega so bile te dodeljene.

Poziv traja do preklica. Na pozivu so zagotovljena sredstva v višini 20.000,00 €. 

Obrazci za prijavo in celotno besedilo razpisa so na voljo tu.

Vir: http://www.studentski-tolar.si/index.php/izredna-pomoc