Prevoz in prenočevanje na službenem potovanju | četrtek, 23.02.2017 08:45

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja določa povračilo stroškov za prevoz in prenočevanje na službenem potovanju.

Od 1. avgusta 2008 velja povračilo stroška za službeno potovanje do višine 0,37 evra za polni kilometer, povračilo stroška prevoza na delo pa do višine 0,18 evra za polni kilometer.

Povračilo stroškov prenočevanja na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi.
  • Za strošek prenočevanja in zajtrka na službenem potovanju v Sloveniji nad 8 do 12 ur se znesek dnevnice zmanjša za 15 odstotkov (9,08 evra),
  • za strošek prenočevanja in zajtrka na službenem potovanju v Sloveniji nad 12 do 24 ur se znesek dnevnice zmanjša za 10 odstotkov (19,25 evra).
  • strošek prenočevanja in zajtrka na službenem potovanju v Avstrijo, Nemčijo, Hrvaško, Italijo in Madžarsko preverite tukaj.
Višine dnevnic glede na čas službenega potovanja so naslednje:
  • nad 12 do 24 ur znaša dnevnica 21,39 evra,
  • nad 8 do 12 ur znaša dnevnica 10,68 evra,
  • nad 6 do 8 ur znaša dnevnica 7,45 evra.
V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva do višine dejanskih stroškov za prevoz:
  • z javnimi prevoznimi sredstvi,
  • z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene,
  • za najem osebnega avtomobila.
Za povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se šteje tudi povračilo stroškov za takse, kot so letališke takse, karte za vlak itd., povračilo stroškov za gorivo, če se uporablja službeno vozilo, cestnine in parkirnine ter povračilo stroškov za prevoz in prenos stvari oziroma prtljage.

Če za namene službene poti uporabljate lastno prevozno sredstvo, povračilo stroška znaša do 0,37 evra za vsak prevožen kilometer.

Povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju se ne všteva v davčno osnovo, če je dokumentirano s potnim nalogom in z računi. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza.

Dostopno na: http://data.si/blog/2017/02/01/prevoz-in-prenocevanje-na-sluzbenem-potovanju/