Pogodba civilnega prava: delovna inšpekcija je budna | četrtek, 21.04.2016 13:58

Pogodba civilnega prava, pri kateri obstajajo elementi delovnega razmerja, je bila v lanskem letu kršena 163, kažejo podatki Inšpektorata RS za delo (IRSD).

Elementi delovnega razmerja so glede na 4. člen Zakona o delovnih razmerjih  (ZDR-1)naslednji:
–        prostovoljna vključitev v organiziran delovni proces,
–        opravljanje dela za plačilo,
–        delo opravlja točno določena oseba in ne kdo drug,
–        delo se opravlja po navodilih delodajalca,
–        delo poteka pod nadzorom delodajalca.

Za presojanje, če navedeni elementi obstajajo v konkretnem primeru, inšpektorji za vsakega delavca posebej presojajo različne dokaze in okoliščine opravljanja dela, so sporočili z IRSD. Kot so še povedali za naše podjetje, so pojavne oblike tovrstnega dela različne. Takšno delo opravljajo tako samostojni podjetniki in upokojenci kot tudi študenti, ki opravljajo delo na podlagi napotnic študentskega servisa, ter delavci, ki so pri drugem delodajalcu že zaposleni za polni delovni čas.

Naročniki oziroma delodajalci po ugotovitvah inšpektorjev poskušajo s podjemnimi pogodbami tudi rešiti težave pomanjkanja delavcev v času povečanega obsega dela (na primer gostinski lokali v visoki sezoni ali v času posebnih prireditev in podobno), so zapisali.

Po oceni IRSD je opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava vse pogostejše. V letu 2015 so inšpektorji sicer po statistiki iz njihovega informacijskega sistema ugotovili nekaj manj kršitev s tega področja kot v letu 2014 in letu prej (237 oziroma 201 kršitev), v lanskem letu pa so opravili več inšpekcijskih nadzorov pri večjih delodajalcih, ki so sklepali pogodbe civilnega prava z večjim številom delavcev.

»V enem od primerov je inšpektorica delodajalcu prepovedala opravljanje dela do odprave nepravilnosti za kar 78 delavcev, pri čemer pa se v informacijskem sistemu IRSD za posameznega delodajalcu šteje le ena kršitev, čeprav jo je dejansko storil zoper več delavcev,« so sporočili z IRSD.

IRSD je v lanskem letu na temu področju res namenil posebno pozornost. »Obstoj elementov delovnega razmerja v primerih sklenjenih pogodb civilnega prava so inšpektorji preverjali na podlagi prejetih prijav, pa tudi v več usmerjenih akcijah nadzora, kjer so nadzirali spoštovanje zakonodaje s področja delovnih razmerij (na primer pri delodajalcih v dejavnosti odvetništva). Pri tem smo sodelovali tudi s Finančno upravo RS (FURS), s katero smo izvedli usmerjeno akcijo nadzora spoštovanja prepovedi dela na podlagi pogodb civilnega prava ob obstoju elementov delovnega razmerja v medijskih hišah in koordinirano akcijo nadzora glede upoštevanja drugega odstavka 13. člena ZDR-1 pri delodajalcih, pri katerih je FURS predhodno zaznala sum kršitve omenjene določbe,« so še zapisali.

IRSD tudi letos nadaljuje s poudarjeno usmerjenostjo na odkrivanje kršitev, saj so delavci, ki jim delo nareka pogodba civilnega prava, čeprav ima njihovo delo vse elemente delovnega razmerja, prikrajšani za posebno varstvo.

Inšpektorji sicer po veljavni zakonodaji ne ugotavljajo obstoja delovnega razmerja, ki je v pristojnosti delovnega sodišča. Inšpektorju za potrebe prekrškovnega postopka ugotavljajo le elemente delovnega razmerja.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/04/14/pogodba-civilnega-prava-delovna-inspekcija-je-budna/
Foto: http://www.timeslive.co.za/