Podjetniških samozaposlitev več, kmetov manj | sreda, 06.01.2016 07:08

V letošnjem oktobru se je glede na mesec prej povečalo število delovno aktivnih oseb za nekaj več kot 300, mednje so vključene tudi osebe, ki so se odločile za samozaposlitev. Število delovno aktivnih oseb se je tudi v primerjavi z oktobrom lani povečalo za 0,5 odstotka.

Ob koncu oktobra 2015 je bilo v Sloveniji približno 810.400 delovno aktivnih oseb. Največ delovno aktivnih je bilo moških – 55,1 odstotka. Kljub temu se je število samozaposlitev v primerjavi z oktobrom lani zmanjšala za 6,6 odstotka oziroma na približno 89.300 samozaposlenih oseb. To pomeni, da je bilo oktobra lani približno 95.193 samozaposlenih oseb. Med samozaposlene so vključeni samostojni podjetniki, osebe z dejavnostjo in kmetje, število samozaposlenih pa se je zmanjšalo ravno na račun kmetov. Število ostalih samozaposlitev, torej registracij statusa samostojnih podjetnikov in oseb z dejavnostjo, pa se je povečalo.

Največ aktivnih in delovno aktivnih prebivalcev v zadnjih petnajstih letih je bilo po podatkih Statističnega urada RS v letu 2008. Aktivnih prebivalcev, torej vseh, ki so želeli delati, ne glede na to, ali so bili zaposleni ali ne,  je bilo takrat približno 950.700, kar je za 3,5 odstotka več kot jih je bilo oktobra letos. V letu 2008 pa je bilo delovno aktivnih prebivalcev, torej zaposlenih ali samozaposlenih, 888.100. Letos oktobra je bilo delovno aktivnih v primerjavi z oktobrom 2008 manj za 8,7 odstotka.

Ob koncu meseca oktobra je bilo podatkih Sursa 917.900 aktivnih oseb, kar je približno 3.100 oseb več kot v septembru 2015. V primerjavi z istim mesecem v lanskem letu je aktivnih oseb za 0,5 odstotka manj.

Po podatkih Sursa se je število delovno aktivnih oseb oktobra 2015 v primerjavi s septembrom letos znižalo v štirih dejavnostih, povečalo pa v šestnajstih. Najbolj se je povečala delovna aktivnost (za približno 1.100 oseb) v predelovalnih dejavnostih. Največ novih zaposlitev je bilo v oktobru 2015 v proizvodnji kovinskih izdelkov. Mednje se ne vključuje proizvodnja raznih strojev in naprav.

Medtem se je po podatkih Sursa stopnja registriranih brezposelnih oseb v oktobru zvišala za 0,2 odstotne točke, torej na 11,7 odstotkov. V letošnjem oktobru je bilo registriranih nekaj manj kot 107.500 brezposelnih oseb, kar je v primerjavi z istim mesecem lani nižje za 7,3 odstotka. V letu 2010 je število registriranih brezposelnih oseb doseglo in preseglo mejo 100.000 oseb, od takrat pa se število brezposelnih pod to mejo še ni spustilo.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/12/16/podjetniskih-samozaposlitev-vec-kmetov-manj/
Foto: http://images.bwbx.io/