Podaljšan rok za prijavo na Prvi izziv | četrtek, 28.04.2016 13:00

Na javno povabilo Prvi izziv 2015 se delodajalci po novem lahko prijavijo do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. marca 2017.

Zavod za zaposlovanje RS (ZRSZ) je lani decembra objavil javno porabilo Prvi izziv 2015, s katerim želijo podeliti subvencije za zaposlitev 2.859 mladih brezposelnih iz vzhodne Slovenije. Doslej se je v program Prvi izziv 2015 vključilo nekaj več kot 1.000 brezposelnih, kar predstavlja 37 odstotkov od načrtovanih subvencioniranih zaposlitev. Sredstva so torej še naprej na voljo, zato ZRSZ delodajalce vabi k sodelovanju.

  • Za vsako novo zaposleno osebo lahko delodajalci prejmejo subvencijo za zaposlitev v višini 7.250 evrov za najmanj 15-mesečno zaposlitev, ki vključuje 3-mesečno poskusno delo za polni delovni čas.
  • Delitev na vzhodno in zahodno Slovenijo ne velja za delodajalce, ampak le za brezposelne – delodajalec ima lahko sedež v katerikoli regiji v Sloveniji.
  • Za program Prvi izziv 2015 in za zaposlovanje mladih brezposelnih je namenjenih 20,7 milijona evrov.
  • Ponudbo za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije lahko že od 17. februarja oddajo tudi elektronsko na Portalu za delodajalce.
Finančna spodbuda Prvi izziv 2015, ki je namenjena obojestranski koristi delodajalcev in brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije, bo omogočila aktivno politiko zaposlovanja mladih ter prispevala k povečanju zaposlitvenih možnosti za mlade brezposelne.

Delodajalci, ki želijo pridobiti subvencijo, morajo prosto delovno mesto objaviti pri ZRSZ. Nato sledijo predpisanemu postopku izbora kandidatov izmed napotenih brezposelnih. Po zaključenem postopku izbora, ko že imajo izbrane kandidate, oddajo ponudbo na javno povabilo.

Prijavijo se lahko delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, najmanj eno leto registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje javnega povabila Prvi izziv 2015.

Vir: http://data.si/blog/2016/03/31/podaljsan-rok-za-prijavo-na-prvi-izziv-2015/