Omejitve vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe | sreda, 26.04.2017 13:03

Prvi prijavni rok na Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2017/2018 se je iztekel 3. marca 2017. Na skupaj 18.147 vpisnih mest se je prijavilo 14.864 kandidatov. 

Pristojni organi visokošolskih zavodov so sprejeli sklep o omejitvi vpisa za skupaj 90 študijskih programov. Lani je imelo omejitev vpisa 94 študijskih programov, za študijsko leto 2015/16 98 študijskih programov, leto poprej pa 110. 

Vlada RS je na seji 20. aprila visokošolskim zavodom dala soglasje k omejitvi vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2017/2018.
 
Univerza v Ljubljani je za en študijski program predlagala povečanje vpisnih mest z omejitvijo vpisa za redni študij, gre za program Multimedija. Univerza v Mariboru pa je predlagala povečanje vpisnih mest z omejitvijo za en študijski program za izredni študij, gre za visokošolski študijski program Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov.

Seznam vpisnih mest po dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih z omejitvijo vpisa v študijskem letu 2017/18. 

Vir: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/10034/