Očetovski dopust 2017: dodatnih pet dni plačanega dopusta | sreda, 28.12.2016 14:53

Po tem, ko so očetje v letu 2016 dobili pravico do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga morajo izrabiti v strnjenem nizu najkasneje do konca prvega razreda osnovne šole otroka, očetovski dopust 2017 predvideva nove spremembe.

Očetje bodo imeli na voljo skupno 25 dni plačanega očetovskega dopusta in 25 dni neplačanega očetovskega dopusta. To je novost očetovskega dopusta v letu 2017. Nova ureditev prinaša drugačen način koriščenja očetovskega dopusta. Skrajšal se bo neplačani del v korist plačanih dni dopusta.

V letu 2017 bo oče upravičen do 50 koledarskih dni očetovskega dopusta. 25 koledarskih dni očetovskega dopusta bo plačanega, zanje država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Za ostalih 25 koledarskih dni pa bo država zagotavljala plačilo prispevkov za socialno varnost, pišejo na Centru za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik (CSD).

Očetovski dopust 2017: koriščenje dopusta
  • Najkasneje do otrokovih šestih mesecev starosti: Prvih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta.
  • Najkasneje do konca prvega razreda OŠ: Od 1. 1. 2017 ima oče pravico še do 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga mora izrabiti v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta.
  • Najkasneje do otrokovega tretjega leta: Ostalih 25 koledarskih dni, za katere so plačani prispevki.
Nova ureditev očetovskega dopusta velja vse očete novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta (za vloge, vložene po 1. januarju 2017).

Plačane dneve očetovskega dopusta po novi ureditvi pa bodo lahko uveljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izkoristili neplačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili pravico do 5 plačanih dni, še pišejo na CSD. Če so jih že izkoristili, pa bodo imeli možnost izrabiti še 5 dni. Če pa teh 5 plačanih dni še niso izkoristili, pa bodo lahko izrabili 10 dni v strnjenem nizu.

Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, nova ureditev ne velja, saj pravice do neplačanega dopusta, ki se preoblikuje v plačani dopust, več nimajo oziroma je ne morejo uveljavljati, so še zapisali.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/12/16/ocetovski-dopust-2017-dodatnih-pet-dni-placanega-dopusta/