Obremenitev študentskega dela ostaja enaka | sreda, 06.01.2016 07:04

Zadnja ureditev študentskega dela je predvidela varovalke, če bi študentsko delo upadlo za več kot 15 odstotkov, a se to ni zgodilo.

Po ureditvi študentskega dela v noveli zakona za uravnoteženje javnih financ, ki je začela veljati februarja 2015, so študenti vključeni v pokojninsko zavarovanje, minimalna urna postavka pa je 3,8 evra neto. Skladno s tem sta se ustrezno prilagodila tudi višina in način delitve koncesijske dajatve, ki je namenjena sofinanciranju štipendij.

Na zahtevo Študentske organizacije Slovenije je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v zakon vneslo varovalko, po kateri bi se koncesijska dajatev s 1. januarjem 2016 znižala s 16 odstotkov na 9,59 odstotka, če bi bil upad študentskega dela višji od 15 odstotkov. Ker pa se to ni zgodilo, višina obremenitve študentskega dela ostaja nespremenjena.

Celotna obremenitev študentskega dela za delodajalce se je po novi ureditvi za delodajalce z dotedanjih 30,38 odstotka dvignila na 33,74 odstotka. Od študentskega dela pa je treba po novi ureditvi plačati koncesijsko dajatev v višini 16 odstotkov in dodatno koncesijsko dajatev za študentske domove v višini dveh odstotkov.

Vir: www.dostop.si
Foto: http://euronetmrph.org/