Nočno delo: obveze delodajalca in pravice delavca | torek, 17.01.2017 11:39

Kakšne so pri nočnem delu obveze delodajalca in pravice delavca?

Kot nočno delo se šteje delo v času med 23. in šesto uro naslednjega dne. Če je z razporeditvijo delovnega časa določena nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v času med 22. in sedmo uro naslednjega dne, narekuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Obveze delodajalca:
  • Daljši dopust,
  • ustrezna prehrana med delom,
  • strokovno vodstvo delovnega oziroma proizvodnega procesa.
Delodajalec mora, če delavci opravljajo nočno delo, zagotoviti njihovo periodično izmenjavo. Pri tem sme delavec ene izmene delati ponoči najdlje en teden oziroma tudi več, vendar le, če s takim delom izrecno pisno soglaša.

Delodajalec ne sme razporediti na nočno delo delavca, ki nima urejenega prevoza na delo in z dela. Delodajalec mora na zahtevo inšpektorata za delo posredovati podatke o nočnem delu delavcev. Pred uvedbo nočnega dela se mora posvetovati s sindikati (glede določitve časa, organiziranosti dela, ukrepih varnosti in zdravja pri delu in o socialnih ukrepih).

Delavec, ki dela ponoči vsaj tri ure svojega dnevnega delovnega časa ima pravico do posebnega varstva. Če bi se nočnemu delavcu po mnenju zdravstvenega osebja zaradi nočnega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje, ga mora delodajalec zaposliti na ustrezno delo podnevi. Če pri delavcu pri opravljanju nočnega dela obstaja več tveganj za poškodbe, delo ne sme trajati več kot osem ur na dan. Delovni čas nočnega delavca v obdobju štirih mesecev ne sme trajati povprečno več kot osem ur na dan.

Dostopno na: http://data.si/blog/2017/01/16/nocno-delo-obveze-delodajalca-in-pravice-delavca/