Na ŠOS-u proti podaljšanju rokov za zaključevanje starih študijskih programov | torek, 09.08.2016 15:54

Na ŠOS menijo, da je bil rok za dokončanja študija postavljen jasno in je omogočal dovolj dolgo prehodno obdobje, zato zakona na tej točki po mnenju ŠOS ni treba spreminjati.

Ker pa je vseeno prihajalo do organizacijskih zapletov in napačnih navodil na nekaterih fakultetah, pričakujejo, da bodo te ustrezno reševale problematiko študentov, četudi na račun nekoliko krajših akademskih počitnic.

V krovni študentski organizaciji pričakujejo tudi, da trenutni študenti ne bodo postavljeni na stranski tir, kar se ponekod že dogaja. Študenti namreč poročajo, da imajo težave z dokončanjem študija, saj so mentorji in strokovne službe prezaposleni s starimi študenti.

Rok za dokončanje predbolonjskih študijskih programov je 30. september. Študentov, ki čakajo za zaključek študija (diplomiranje ali magistriranje) je po ocenah celo več kot 10.000. Čeprav je rok zakonsko določen in znan že nekaj časa, prehodno obdobje pa je trajalo kar 10 let, se nekaterim zatika. Zato so vse glasnejše tudi pobude za (zakonsko) podaljšanje tega roka, česar na ŠOS ne podpirajo.

Tudi sami so večkrat opozorili, da bodo ob izteku roka fakultete najbrž obremenjene z administrativnim delom, preobremenjeni pa bodo tudi mentorji. Nekatere fakultete so se na to po navedbah ŠOS dobro pripravile in študente že več let opozarjale na iztekanje roka.

Žal pa je ponekod prišlo tudi do nepreglednega sprejemanja sprememb pravilnikov in odstopanja od rokov, ki so sicer veljali za postopke diplomiranja oz. magistriranja. V teh primerih na ŠOS pričakujejo, da bodo fakultete rešile nastali položaj na način, da bodo lahko vsi študenti, ki so skladno z rednimi roki prijavili oz. oddali zaključno delo, s študijem tudi uradno zaključili do 30. septembra. 

Vir: http://www.soum.si/sl-SI/News/Details/394/na-sos-u-proti-podaljsanju-rokov