Ministrstvo za karierno usmerjanje študentov namenilo 5 milijonov EUR | ponedeljek, 27.06.2016 13:15

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v Uradnem listu RS objavilo »Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020«. Z njim želijo zagotavljati celovito in kakovostno karierno orientacijo za študente skozi celotni študijski proces od vpisa do zaposlitve.

Namen razpisa je tudi usklajevanje pridobljenih znanj študentov s potrebami na trgu dela in obenem podpora izmenjavi izkušenj, rezultatov in dobrih praks na področju kariernega svetovanja in med kariernimi svetovalci na nacionalni in mednarodni ravni.

Cilj javnega razpisa je podpreti karierno usmerjanje študentov, ki se bo izvajalo v nadgradnji kariernega svetovanja na visokošolskih zavodih in okrepitvi sodelovanja kariernih centrov z delodajalci oziroma neposrednega vstopa diplomantov v bodoča delovna okolja. Z razpisom ciljajo k večji zaposljivost diplomantov in njihov bolj učinkovit vstop na trg dela, k odpravi neskladij med ponudbo študijskih programov, znanj in povpraševanjem ter zmanjšanju osipa in končanju študija v roku. Obenem je cilj javnega razpisa vpeti karierno orientacijo v načrtovanje, izvajanje in spremljanje visokošolske dejavnosti.
 
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih javnemu razpisu, znaša 5.750.000,00 EUR, od tega se za Kohezijsko regijo zahodna Slovenija nameni 67 % skupne razpoložljive vrednosti v višini največ do 3.852.500,00 EUR ter za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija v višini največ do 1.897.500,00 skupne razpoložljive vrednosti EUR.
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. 

Vir: http://www.mizs.gov.si/