Minimalni in maksimalni znesek za malico | torek, 09.08.2016 15:53

Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, med katerimi izpostavljamo minimalni in maksimalni znesek za malico v javnem in zasebnem sektorju.

Regres za prehrano je povračilo stroškov prehrane med delom. Tega za javni sektor določa Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Višina regresa za prehrano med delom znaša 3,52 evra.

zasebnem sektorju je višina povračila stroškov za posamezno dejavnost določena s kolektivno pogodbo. V primeru, da se podjetje ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, pa višino določajo podzakonski akti, saj kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti, že več kot 10 let ne velja več. Višine regresa za prehrano med delom se tako lahko razlikujejo.

Višina nadomestila za malico po kolektivnih pogodbah za negospodarske dejavnosti, dejavnost vzgoje in izobraževanja, raziskovalno dejavnost, za kulturne dejavnosti in dejavnost zdravstva in socialnega varstva znaša od 1. januarja 2016 dalje znaša 3,62 evra na dan, kar mesečno znese 72,4 evra. 

Minimalni znesek za prehrano po kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine znaša 4,24 evra na dan, za dejavnost obrti in podjetništva pa 4,90 evra dnevno. Delavcem, zaposlenim po Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti RS, pripada mesečno za prehrano med rednim delom najmanj 10 odstotkov povprečne plače zaposlenega v gospodarstvu Republike Slovenije za pretekle tri mesece. Vse ostale kolektivne pogodbe in njihove določbe glede višine zneska za prehrano si lahko pogledate tukaj.

Dovoljeni neobdavčeni znesek za prehrano med delom znaša 6,12 evra. Kot določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, se prehrana med delom za vsak dan, ko je delojemalec na delu vsaj 4 ure, ne všteva v davčno osnovo v višini 6,12 evra. Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več, se za ta dan, poleg povračila stroškov za prehrano med delom v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov za prehrano med delom, do višine 0,76 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu.
 
Vir: http://data.si/blog/2016/07/14/minimalni-in-maksimalni-znesek-za-malico/