Minimalna stopnja izobrazbe za trgovce ni več potrebna | sreda, 18.05.2016 11:37

Minimalna stopnja izobrazbe (IV.) za opravljanje trgovinske dejavnosti ni več potrebna. 

To pomeni, da delo prodajalca lahko opravlja vsakdo, ne glede na izobrazbo. To sicer ne velja za osebe, ki jim je za opravljanje prodaje določenega blaga predpisana minimalna stopnja izobrazbe z drugimi predpisi.

Odprava izobrazbenih pogojev trgovcev naj bi tako omogočila napredovanje delavcev v trgovskih podjetjih ter odpiranje manjših, tudi družinskih prodajaln s strani takšnih oseb. Trgovinska zbornica Slovenije je podprla spremembe Zakona o trgovini in ukinitev Pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe za opravljanje trgovinske dejavnosti. Ob tem so dejali, da tovrstni pogoji o izobrazbi niso predpisani v nobeni državi članici EU.

Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe je pred tem določal, da mora imeti prodajalec končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo, trgovski poslovodja pa najmanj srednjo strokovno izobrazbo.

Dostopno na: http://data.si/blog/2016/05/11/minimalna-stopnja-izobrazbe-za-trgovce-ni-vec-potrebna/