Kaj se zgodi, če študent odpre podjetje? | torek, 31.05.2016 08:18

Lahko študent, ki odpre podjetje, še naprej redno študira? Mu ostanejo študentske bonitete? Je kakšna razlika, če odpre s.p. ali d.o.o.? 

Na spletni strani Mladipodjetnik.si so pojasnili posledice, ki jih je deležen študent, ko odpre lastno podjetje. 

Študent po odprtju s.p. izgubi vse bonitete, vezane na status študenta. Študent-podjetnik tako ne more več uveljavljati:
  • pravice do bivanja v študentskem domu,
  • pravice do opravljanja študentskega dela,
  • pravice do subvencionirane študentske prehrane.
Študent-podjetnik lahko izgubi tudi morebitno državno štipendijo (zelo verjetno tudi kadrovsko) ter morebitno družinsko pokojnino.

Pravica do študija študentu kljub odprtju s.p.-ja ostane, tako do rednega kot do izrednega študija. Študent namreč ohrani status študenta kljub odprtju s.p.-ja, vendar pa izgubi bonitete, ki jih tak status daje na voljo. 

Pomembna posledica odprtja s.p.-ja s strani študenta je tudi ta, da starši študenta le-tega ne morejo več uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana. Starši študenta-podjetnika izgubijo tudi pravico do uveljavljanja otroškega dodatka.

V primeru, da se študent odloči za odprtje družbe z omejeno odgovornostjo(d.o.o.), bo primoran plačevati vsaj minimalne prispevke, ki so se v letu 2016 sicer povišali – minimalni znašajo 416,04 evrov, vendar le pod pogojem, da je (študent) hkrati družbenik (lastnik/solastnik) in poslovodna oseba. 

Socialne prispevke za družbenike, ki so poslovodne osebe, je namreč dolžna plačevati oseba, ki je hkrati lastnik in poslovodna oseba, kar pa velja le ob predpostavki, da oseba ni niti zaposlena v svojem ali kakem drugem podjetju niti ni zavarovana po drugi zavarovalni podlagi (v zadevnem primeru: ima status študenta).

Študent, ki je hkrati lastnik in direktor d.o.o.-ja, vsled spremenjene zavarovalne podlage ni več zavarovan kot vzdrževan družinski član, ampak kot družbenik. V tem primeru se mu ukinejo tudi vse študentske bonitete, ostane pa mu pravica do rednega študija.

Študent, ki je samo lastnik d.o.o.-ja, ostane enako zavarovan kot vzdrževan družinski član in mu ostanejo tudi vse študentske bonitete, vključno s pravico do rednega študija. Enako velja za študenta, ki je samo direktor ali prokurist.

Vir/dostopno na: http://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/odgovor-strokovnjaka-kaj-sledi-ce-student-odpre-podjetje