Kaj prinaša novela zakona o visokem šolstvu? | četrtek, 28.04.2016 13:01

15. aprila 2016 je potekala redna seja Sveta Vlade RS za študentska vprašanja. Osrednja točka obravnave je bila novela Zakona o visokem šolstvu (ZViS), na kateri je sodelovala tudi Študentska organizacija Slovenije.

Novela predvideva možnost ohranitve statusa po diplomiranju - do konca študijskega leta. Po predlagani ureditvi bodo študenti, ne glede na čas diplomiranja, ohranili status do konca študijskega leta. S tem se študente spodbuja, da čim prej diplomirajo (zdaj so namreč zaradi statusa študenta s tem večinoma odlašali do konca leta), hkrati pa se razbremeni fakultete, saj je velika večina študentov zagovore diplom opravljala septembra, kar je predstavljalo tako logistično težavo kakor tudi vprašanje kakovosti postopkov zagovorov in samih zaključnih del.

Redni študij še vedno ostaja brezplačen, tudi v dodatnem letu, poleg tega pa po novem študentom ne bo več treba plačevati za t. i. nadstandardno izvedbo. V okviru ureditve financiranja pa ministrstvo obljublja tudi sredstva za doktorski študij, ki naj bi se razdeljevala po posebni shemi. Trenutno je namreč doktorski študij v celoti plačljiv.

Poleg naštetega pa novela zakona študente tudi aktivneje vključuje v akademsko skupnostNovela namreč uvaja polnopravno članstvo študentov v akademskem zboru, kar predstavlja emancipacijo študentov znotraj akademske skupnosti. ŠOS pozitivno ocenjuje tudi uvedbo splošnih in neposrednih volitev dekanov in rektorjev. Študenti bodo tako še bolj vključeni v akademsko skupnost, kar bo okrepilo občutek pripadnosti študentov do unvierze.

Z novelo se ponovno vpeljuje dobra praksa zdravstvene preventive - sistematski pregledi za študente, kar ŠOS ocenjuje kot nujno za dobro in sistemsko urejeno preventivno zdravstveno varstvo študentov.

Vir: http://www.dostop.si/novica.aspx?id=6307