Informacije za mlade pred vpisi | četrtek, 18.02.2016 09:34

Ko se bodoči dijaki in študenti odločajo o izbiri poklica, jih zagotovo zanima, kakšne so in kakšne bodo potrebe na trgu dela, s katerim poklicem bodo lažje in s katerim težje zaposljivi. Kadrovske štipendije so dober pokazatelj potreb na trgu dela.

Kadrovske štipendije in štipendije za deficitarna področja so namenjene spodbujanju mladih, da se odločijo za poklice, za katere se izkazujejo potrebe na trgu dela.

Na skladu RS za razvoj kadrov in štipendije so tudi letos zbrali potrebe delodajalcev po kadrovskih štipendijah. Največ potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko leto 2016/2017 so oddali delodajalci za področji naravoslovja in tehnike, predvsem strojništva, elektrotehnike in mehatronike. Del štipendij je razpisan tudi za druga področja npr. ekonomije. Štipendije so na voljo dijakom in študentom. Seznam razpisanih kadrovskih štipendij, za katere delodajalci iščejo kandidate, najdete tukaj.

Kadrovska štipendija omogoča dijaku in študentu takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju, pridobivanje delovnih izkušenj ter spoznavanje svojega poklica že v času izobraževanja. Poleg tega so v povprečju kadrovske štipendije najvišje. Mladim svetujejo, da tudi sami pristopijo k podjetjem in jih povprašajo o možnostih kadrovskih štipendij. 

V februarju je bil objavljen tudi razpis za štipendije za deficitarne poklice. To so poklici, ki jih določa Politika štipendiranja (2015-2019) in jih na trgu dela primanjkuje. Izraziti primanjkljaj se je pokazal predvsem na področju srednjega poklicnega izobraževanja, zato bo letošnji nabor izobraževalnih programov omejen na ta področja. Več o štipendijah za deficitarne poklice lahko preberete tu. 

Objavljeno: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/novica/n/informacije-za-mlade-pred-informativnimi-dnevi/
Foto: http://castprofessionallearning.org/