Financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini | sreda, 28.12.2016 14:52

Na javnem razpisu Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3- do največ 10-tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. 

Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki potekajo v obdobju od 1. 1. 2016 dalje, do vključno 30. 9. 2017.

Sredstva se dodelijo za pokritje neposrednih stroškov študijskega obiska, in sicer:
  • za stroške nastanitve, prehrane in druge neposredne stroške v času obiska in
  • za potne stroške od prebivališča v Republiki Sloveniji do kraja, v katerem poteka obisk. 
Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 30. 8. 2017. 

Vse informacije o razpisu najdeš tukaj