Drugi razpis za subvencionirane jezikovne tečaje za študente v stiski | četrtek, 21.04.2016 13:59

Fundacija Študentski tolar je objavila drugi razpis v letu 2016 za subvencionirane jezikovne tečaje za študente v stiski.

Pravica do subvencioniranega intenzivnega jezikovnega tečaja se lahko dodeli osebam, ki imajo v študijskem letu 2015/16 status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (seznam je priložen v razpisu) in niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavod RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe.  

Upravičenci iz razpisa lahko koristijo katerikoli jezikovni tečaj, ki se prične izvajati v aprilu ali maju 2016. Študent mora ob pozitivno rešeni vlogi za izvedbo tečaja plačati 50,00 €.

Jezikovne tečaje po tem razpisu v obsegu 30 ur izvaja Zavod ŠOLT. 

Razpis traja do porabe sredstev oz. najkasneje do 9. 5. 2016, zato pohitite s prijavo. Do subvencioniranega jezikovnega tečaja bo upravičenih prvih 60 prosilcev, ki bodo pri točkovanju pridobili najmanj 32 točk.

Sredstva za pomoč so pridobljena iz naslova financiranja s strani Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) in prispevki študentov Biotehniške fakultete, ki jih je zbrala Študentska organizacija Biotehniške fakultete v sodelovanju z Društvom študentov živilstva in prehrane in z Društvom študentov biologije v okviru dobrodelnega tedna v decembru 2015.

Več informacij je v razpisu. Vlogo najdeš tu.

Vir: http://www.studentski-tolar.si/index.php/druga-pomoc/jezikovni-tecaji
Foto: http://www.goodnewsfinland.com/