Subvencionirano zaposlovanje brezposelnih  |  torek, 08.08.2017 09:17

Zavod RS za zaposlovanje je ponovno razpisal program subvencioniranja zaposlovanja brezposelnih v višini od 5.000 do 7.000 evrov.

S 1.avgustom višja denarna socialna pomoč  |  petek, 04.08.2017 13:00

S 1. avgustom se je zvišala denarna socialna pomoč (redna in izredna). Osnovni znesek minimalnega dohodka oziroma osnovna višina denarne socialne pomoči tako od 1. avgusta znaša 297,53 evrov (doslej 292,56). 


 

Minimalna bruto urna postavka se je zvišala s trenutnih 4,53 €/bruto na 4,61 €/bruto.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS sporoča, da so sredstva na 228. javnem razpisu za štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino, še na voljo.

Varuh študentovih pravic  |  torek, 30.05.2017 14:27

Namen varuha/inje študentov pravic je poleg varovanja pravic študentk in študentov tudi pomoč in podpora študentom, ki se znajdejo v zagati in še mnogo več.
Prvi prijavni rok na Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2017/2018 se je iztekel 3. marca 2017. Na skupaj 18.147 vpisnih mest se je prijavilo 14.864 kandidatov. 

S tolarjem do diplome 2017  |  sreda, 26.04.2017 13:03

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani je objavila poziv »S TOLARJEM DO DIPLOME«.
Zavod RS za zaposlovanje je objavili javno povabilo, ki delodajalcem omogoča subvencijo 5.000 EUR za zaposlitev brezposelnih, mlajših od 30 let.
Si brez študentskega statusa ali si napolnil/a 26 let? Da boš lahko še naprej brez doplačila koristil/a zdravstvene storitve, si moraš urediti dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Beri naprej, saj smo zate pripravili posebno ugodnost!
Fundacija Študentski tolar objavlja razpis za obiskovanje subvencioniranih strokovnih tečajev namenjenih študentom ŠOU v Ljubljani, ki so se zaradi različnih dogodkov znašli v socialni stiski.

Program Erasmus za mlade podjetnike  |  četrtek, 23.02.2017 08:47

Erasmus za mlade podjetnike je namenjen mladim podjetnikom, ki želijo obogatiti svoje izkušnje, poglobiti znanje in razširiti svojo poslovno mrežo, tako da del časa preživijo v podjetju, ki ga upravlja izkušen podjetnik iz druge države (ki vodi podjetje že več kot tri leta).
Ali veste komu pripada nadomestilo za ločeno življenje, komu terenski dodatek?

Prevoz in prenočevanje na službenem potovanju  |  četrtek, 23.02.2017 08:45

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja določa povračilo stroškov za prevoz in prenočevanje na službenem potovanju.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018.
Sprejet je predlog Zakona o vajeništvu! Ta bo mladim omogočil zgodnejšo poklicno socializacijo in poklicno izobraževanje mladih še bolj približal potrebam delodajalcev.
Kakšne so pri nočnem delu obveze delodajalca in pravice delavca?
Vse spremembe, ki jih 2017 prinaša podjetnikom na enem mestu!
Po tem, ko so očetje v letu 2016 dobili pravico do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga morajo izrabiti v strnjenem nizu najkasneje do konca prvega razreda osnovne šole otroka, očetovski dopust 2017 predvideva nove spremembe.

Priložnost za mlade podjetne talente  |  sreda, 28.12.2016 14:52

POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje svojih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo. 
Na javnem razpisu Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3- do največ 10-tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. 
Vsebina, pogoji za sklenitev in način sklenitve pogodbe o zaposlitvi so opredeljeni v Zakonu o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1). Dodatno lahko obvezne sestavine opredeljuje tudi morebitna kolektivna pogodba, ki zavezujejo delodajalca, in splošni akti delodajalca.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v javno razpravo poslalo predloge, ki obetajo spremembe na trgu dela.
Študentje in dijaki, ali veste, da lahko popolnoma brezplačno prejmete novi iPhone 7? Kaj moraš narediti? Nič drugega kot pa postati član ali podaljšati svoje članstvo v študentskem servisu AGADO. Torej, izmed vseh, ki bodo postali člani ali podaljšali svoje članstvo v študentskem servisu AGADO, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel nov iPhone 7. Ja, tako enostavno je vse skupaj.
Si dijak/inja 1. letnika srednjega poklicnega izobraževanja in se izobražuješ za deficitarni poklic? Pohiti! Do 20. septembra je še čas, da oddaš vlogo za pridobitev štipendije.
Tudi letos sta Mestni občini Ljubljana in Maribor objavili razpis za štipendije v šolskem letu 2016/2017. 
Stalne študentske napotnice za redne dijake potečejo 31. 8. 2016, za izredne dijake in študente pa 30. 9. 2016. 

Stalne študentske napotnice za redne dijake potečejo 31. 8. 2016, za izredne dijake in študente pa 30. 9. 2016. 
Od 1. septembra 2016 bo minimalna bruto urna postavka za opravljeno študentsko delo znašala 4,53 EUR. 

Uskladitev minimalne bruto urne postavke  |  torek, 23.08.2016 13:39

Od 1. septembra 2016 bo minimalna bruto urna postavka za opravljeno študentsko delo znašala 4,53 EUR. 
Delodajalca tako Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot tudi Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) zavezuje k temu, da ustrezno vodi nekatere evidence, med katere spada tudi evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih. Kolektivne pogodbe lahko te zahteve opredeljujejo tudi bolj natančno kot omenjena zakonodaja. 
Stran 1 od 3