Študentje in dijaki, ali veste, da lahko popolnoma brezplačno prejmete novi iPhone 7? Kaj moraš narediti? Nič drugega kot pa postati član ali podaljšati svoje članstvo v študentskem servisu AGADO. Torej, izmed vseh, ki bodo postali člani ali podaljšali svoje članstvo v študentskem servisu AGADO, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel nov iPhone 7. Ja, tako enostavno je vse skupaj.
Si dijak/inja 1. letnika srednjega poklicnega izobraževanja in se izobražuješ za deficitarni poklic? Pohiti! Do 20. septembra je še čas, da oddaš vlogo za pridobitev štipendije.
Tudi letos sta Mestni občini Ljubljana in Maribor objavili razpis za štipendije v šolskem letu 2016/2017. 
Stalne študentske napotnice za redne dijake potečejo 31. 8. 2016, za izredne dijake in študente pa 30. 9. 2016. 

Stalne študentske napotnice za redne dijake potečejo 31. 8. 2016, za izredne dijake in študente pa 30. 9. 2016. 
Od 1. septembra 2016 bo minimalna bruto urna postavka za opravljeno študentsko delo znašala 4,53 EUR. 

Uskladitev minimalne bruto urne postavke  |  torek, 23.08.2016 13:39

Od 1. septembra 2016 bo minimalna bruto urna postavka za opravljeno študentsko delo znašala 4,53 EUR. 
Delodajalca tako Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot tudi Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) zavezuje k temu, da ustrezno vodi nekatere evidence, med katere spada tudi evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih. Kolektivne pogodbe lahko te zahteve opredeljujejo tudi bolj natančno kot omenjena zakonodaja. 
Na ŠOS menijo, da je bil rok za dokončanja študija postavljen jasno in je omogočal dovolj dolgo prehodno obdobje, zato zakona na tej točki po mnenju ŠOS ni treba spreminjati.

Minimalni in maksimalni znesek za malico  |  torek, 09.08.2016 15:53

Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, med katerimi izpostavljamo minimalni in maksimalni znesek za malico v javnem in zasebnem sektorju.
Do 22. julija 2016 so kandidati, ki so oddali prijavo v prvem roku dobili pisno obvestilo o izidu izbirnega postopka. Sprejeti kandidati se morajo v prvi letnik vpisati do 22. avgusta 2016, o datumu vpisa jih bodo pisno obvestile višje strokovne šole.

Prijava za sobo v študentskem domu  |  sreda, 20.07.2016 11:44

Študentske sobe so na voljo v Ljubljani, Novem mestu, Celju, Mariboru, Murski Soboti, Izoli, Kopru, Novi Gorici, Portorožu in v Kranju.
V podjetju Gorenje, d.d. bodo zaposlili nove sodelavce, ki želijo ustvarjati prihodnost v panogi aparatov za dom ter pridobivajo znanje v zaključnih semestrih študijskih programov elektrotehnike ter računalništva in informacijskih tehnologij.

Študentska prehrana med počitnicami  |  sreda, 20.07.2016 11:43

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012 bo v Sistemu subvencionirane študentske prehrane letos znova onemogočeno unovčevanje subvencij od 15. julija do vključno 15. avgusta.

Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij  |  ponedeljek, 27.06.2016 13:15

Objavljen je razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v Uradnem listu RS objavilo »Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020«. Z njim želijo zagotavljati celovito in kakovostno karierno orientacijo za študente skozi celotni študijski proces od vpisa do zaposlitve.

Poletni delovni čas v poslovalnici Brežice  |  ponedeljek, 27.06.2016 13:15

Cenjene stranke obveščamo, da bo delovni čas poslovne enote v Brežicah (Agencija za mlade Punkt, Černelčeva 3, Brežice) med 18. 7. in 12. 8. 2016 potekal po spremenjenem urniku in sicer od 8. do 14. ure.

Ekipa Punkt Brežice vam želi lepo, veselo in dolgo poletje!

Najbolj iskani poklici 2016  |  ponedeljek, 27.06.2016 13:14

Najbolj iskani poklici za drugo polovico leta 2016 so vozniki, varilci, delavci, prodajalci in orodjarji ter še nekateri drugi. Napovedi so optimistične, saj napovedujejo 1,4-odstotno rast zaposlenosti (lani oktobra napovedana 0,6-odstotna rast), odprlo pa naj bi se skoraj 8.500 novih delovnih mest.
Ministrstvo za šolstvo je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/17. Razpisanih je 14.531 mest, in sicer za sprejem 5.310 in 9.132 za podaljšanje bivanja. Študentom s priznano mednarodno zaščito je namenjenih 89 mest. 
Ali veste, kaj vse lahko delodajalec zahteva in česa ne sme v fazi zaposlovanja novega delavca?

Kaj se zgodi, če študent odpre podjetje?  |  torek, 31.05.2016 08:18

Lahko študent, ki odpre podjetje, še naprej redno študira? Mu ostanejo študentske bonitete? Je kakšna razlika, če odpre s.p. ali d.o.o.? 
Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani razpisuje nepovratne denarne pomoči, namenjene študentom, ki so se v socialni stiski znašli zaradi dogodka oz. situacije, ki se jim je pripetila največ v zadnjih 6 mesecih pred oddajo vloge.
Slovenija se je letos, že šestič, priključila mednarodni raziskavi EVROŠTUDENT. Raziskavo izvaja 28 držav, kar zagotavlja mednarodno primerljive podatke o položaju študentov. Z raziskavo zbiramo podatke o študijskih in življenjskih razmerah, socialno-ekonomskem položaju študentov in mobilnosti.
Minimalna stopnja izobrazbe (IV.) za opravljanje trgovinske dejavnosti ni več potrebna. 

Študentske družine  |  sreda, 18.05.2016 11:37

Študentske družine so posebne vrste družin, kjer je mama (ali tudi oče) še študent/ka. Zbrali smo uporabne informacije o uveljavljanju pravic za študente starše.

Vse na enem mestu za napotene delavce  |  sreda, 18.05.2016 11:37

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vzpostavil spletno stranwww.napotenidelavci.si.

Nova delavnica za mlade z vizijo  |  petek, 06.05.2016 08:23

Mladi, vabljeni na interaktivno delavnico, kjer boste lahko soustvarjali vizijo Slovenije do leto 2050. Potekala bo 10. maja 2016.

Kaj prinaša novela zakona o visokem šolstvu?  |  četrtek, 28.04.2016 13:01

15. aprila 2016 je potekala redna seja Sveta Vlade RS za študentska vprašanja. Osrednja točka obravnave je bila novela Zakona o visokem šolstvu (ZViS), na kateri je sodelovala tudi Študentska organizacija Slovenije.

Podaljšan rok za prijavo na Prvi izziv  |  četrtek, 28.04.2016 13:00

Na javno povabilo Prvi izziv 2015 se delodajalci po novem lahko prijavijo do porabe sredstev oziroma najdlje do 31. marca 2017.

Da bi mladim približali poslovanje z denarjem in jih seznanili s pojmi iz sveta podjetništva in financ na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje že izvajajo finančno opismenjevanje.
Stran 1 od 3