Sprejet je predlog Zakona o vajeništvu! Ta bo mladim omogočil zgodnejšo poklicno socializacijo in poklicno izobraževanje mladih še bolj približal potrebam delodajalcev.
Kakšne so pri nočnem delu obveze delodajalca in pravice delavca?
Vse spremembe, ki jih 2017 prinaša podjetnikom na enem mestu!
Po tem, ko so očetje v letu 2016 dobili pravico do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga morajo izrabiti v strnjenem nizu najkasneje do konca prvega razreda osnovne šole otroka, očetovski dopust 2017 predvideva nove spremembe.

Priložnost za mlade podjetne talente  |  sreda, 28.12.2016 14:52

POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje svojih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo. 
Na javnem razpisu Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije lahko sredstva pridobijo študentje 1., 2. ali 3. stopnje, ki odhajajo na 3- do največ 10-tedenski študijski obisk v tujino, in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji. 
Vsebina, pogoji za sklenitev in način sklenitve pogodbe o zaposlitvi so opredeljeni v Zakonu o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1). Dodatno lahko obvezne sestavine opredeljuje tudi morebitna kolektivna pogodba, ki zavezujejo delodajalca, in splošni akti delodajalca.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v javno razpravo poslalo predloge, ki obetajo spremembe na trgu dela.
Študentje in dijaki, ali veste, da lahko popolnoma brezplačno prejmete novi iPhone 7? Kaj moraš narediti? Nič drugega kot pa postati član ali podaljšati svoje članstvo v študentskem servisu AGADO. Torej, izmed vseh, ki bodo postali člani ali podaljšali svoje članstvo v študentskem servisu AGADO, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel nov iPhone 7. Ja, tako enostavno je vse skupaj.
Si dijak/inja 1. letnika srednjega poklicnega izobraževanja in se izobražuješ za deficitarni poklic? Pohiti! Do 20. septembra je še čas, da oddaš vlogo za pridobitev štipendije.
Tudi letos sta Mestni občini Ljubljana in Maribor objavili razpis za štipendije v šolskem letu 2016/2017. 
Stalne študentske napotnice za redne dijake potečejo 31. 8. 2016, za izredne dijake in študente pa 30. 9. 2016. 

Stalne študentske napotnice za redne dijake potečejo 31. 8. 2016, za izredne dijake in študente pa 30. 9. 2016. 
Od 1. septembra 2016 bo minimalna bruto urna postavka za opravljeno študentsko delo znašala 4,53 EUR. 

Uskladitev minimalne bruto urne postavke  |  torek, 23.08.2016 13:39

Od 1. septembra 2016 bo minimalna bruto urna postavka za opravljeno študentsko delo znašala 4,53 EUR. 
Delodajalca tako Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot tudi Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) zavezuje k temu, da ustrezno vodi nekatere evidence, med katere spada tudi evidenca o izrabi delovnega časa zaposlenih. Kolektivne pogodbe lahko te zahteve opredeljujejo tudi bolj natančno kot omenjena zakonodaja. 
Na ŠOS menijo, da je bil rok za dokončanja študija postavljen jasno in je omogočal dovolj dolgo prehodno obdobje, zato zakona na tej točki po mnenju ŠOS ni treba spreminjati.

Minimalni in maksimalni znesek za malico  |  torek, 09.08.2016 15:53

Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju, med katerimi izpostavljamo minimalni in maksimalni znesek za malico v javnem in zasebnem sektorju.
Do 22. julija 2016 so kandidati, ki so oddali prijavo v prvem roku dobili pisno obvestilo o izidu izbirnega postopka. Sprejeti kandidati se morajo v prvi letnik vpisati do 22. avgusta 2016, o datumu vpisa jih bodo pisno obvestile višje strokovne šole.

Prijava za sobo v študentskem domu  |  sreda, 20.07.2016 11:44

Študentske sobe so na voljo v Ljubljani, Novem mestu, Celju, Mariboru, Murski Soboti, Izoli, Kopru, Novi Gorici, Portorožu in v Kranju.
V podjetju Gorenje, d.d. bodo zaposlili nove sodelavce, ki želijo ustvarjati prihodnost v panogi aparatov za dom ter pridobivajo znanje v zaključnih semestrih študijskih programov elektrotehnike ter računalništva in informacijskih tehnologij.

Študentska prehrana med počitnicami  |  sreda, 20.07.2016 11:43

Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012 bo v Sistemu subvencionirane študentske prehrane letos znova onemogočeno unovčevanje subvencij od 15. julija do vključno 15. avgusta.

Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij  |  ponedeljek, 27.06.2016 13:15

Objavljen je razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2016/2017. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v Uradnem listu RS objavilo »Javni razpis za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020«. Z njim želijo zagotavljati celovito in kakovostno karierno orientacijo za študente skozi celotni študijski proces od vpisa do zaposlitve.

Poletni delovni čas v poslovalnici Brežice  |  ponedeljek, 27.06.2016 13:15

Cenjene stranke obveščamo, da bo delovni čas poslovne enote v Brežicah (Agencija za mlade Punkt, Černelčeva 3, Brežice) med 18. 7. in 12. 8. 2016 potekal po spremenjenem urniku in sicer od 8. do 14. ure.

Ekipa Punkt Brežice vam želi lepo, veselo in dolgo poletje!

Najbolj iskani poklici 2016  |  ponedeljek, 27.06.2016 13:14

Najbolj iskani poklici za drugo polovico leta 2016 so vozniki, varilci, delavci, prodajalci in orodjarji ter še nekateri drugi. Napovedi so optimistične, saj napovedujejo 1,4-odstotno rast zaposlenosti (lani oktobra napovedana 0,6-odstotna rast), odprlo pa naj bi se skoraj 8.500 novih delovnih mest.
Ministrstvo za šolstvo je objavilo razpis za subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/17. Razpisanih je 14.531 mest, in sicer za sprejem 5.310 in 9.132 za podaljšanje bivanja. Študentom s priznano mednarodno zaščito je namenjenih 89 mest. 
Ali veste, kaj vse lahko delodajalec zahteva in česa ne sme v fazi zaposlovanja novega delavca?

Kaj se zgodi, če študent odpre podjetje?  |  torek, 31.05.2016 08:18

Lahko študent, ki odpre podjetje, še naprej redno študira? Mu ostanejo študentske bonitete? Je kakšna razlika, če odpre s.p. ali d.o.o.? 
Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani razpisuje nepovratne denarne pomoči, namenjene študentom, ki so se v socialni stiski znašli zaradi dogodka oz. situacije, ki se jim je pripetila največ v zadnjih 6 mesecih pred oddajo vloge.
Stran 1 od 3